baqʷuʔstubš
Frosty the Snowman


Frosty the Snowman baqʷuʔstubš ti sdaʔs.
bəqsəd, qədxʷ, ʔi saliʔ qəl̕qəluʔb
ʔi ti šiqʷ ʔal ti sx̌əyuss.
ʔucut ti
Frosty,
"ɬutəlawil čəɬ ʔukʷukʷ
ɬuwəliʔ ti sɬukʷaɬ, t̕uk̓ʷəxʷ čəd.
dxʷʔal ti dʔalʔal ʔə lil."
Thumpity thump thump, thumpity thump
"dxʷʔal ti dʔalʔal ʔə lil"
Thumpity thump thump, thumpity thump
"dxʷʔal ti dʔalʔal ʔə lil"